หน้าแรก ผลงานวิชาการ กิจกรรม ติดต่อเรา
-25-27 ตุลาคม 2558 ห้องธุรการเปิดรับการชำระเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 2
-28 ตุลาคม 2558 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
-10 พฤศจิกายน 2558 แข่งว่ายน้ำอนุบาล
-13 พฤศจิกายน 2558 งานกีฬาสีระดับมัธบม
-18 พฤศจิกายน 2558 ทัศนศึกษาระดับอนุบาล
-19-20 พฤศจิกายน 2558 งานกีฬาสีระดับประถม
-27 พฤศจิกายน 2558 งานกีฬาสีระดับอนุบาล
-4 ธันวาคม 2558 งานวันพ่อแห่งชาติและพิธีมอบเข็มนักเรียนดีเด่น
-7 ธันวาคม 2558 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ
-10 ธันวาคม 2558 หยุดวันพระราชรัฐธรรมนูญ
-19-20 ธันวาคม 2558 งานรื่นเริงวันคริสต์มาส
-21 ธันวาคม 2558 ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา
-22 ธันวาคม 2558 ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา
-24 ธันวาคม 2558 งานทำบุญปีใหม่
-25 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม 2559 หยุดเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่
-8 มกราคม 2559 งานวันเด็กแห่งชาติ
-12-13 มกราคม 2559 สอบกลางภาคระดับประถมศึกษา
-13-14 มกราคม 2559 สอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา
-23-24 กุมภาพันธ์ 2559 สอบปลายภาคระดับมัธยมศึกษา
-5 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบปลายภาคระดับมัธยมศึกษา
-1-2 มีนาคม 2559 สอบปลายภาคระดับอนุบาลและประถมศึกษา
-12 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบปลายภาคระดับอนุบาลและประถมศึกษา